Selama Masih Ada Orang Seperti Ini, Kiamat Tidak Akan Terjadi. Siapakah Dia?....

Kiamat menggambarkan hari penghancuran segala makhluk namun bila orang - orang ini masih terdapat, hingga kiamat tidak hendak sempat terjalin. hari kiamat tentu hendak terjalin namun tiap makhluk tidak mengenali kapan hari itu hendak terjalin, seluruh itu menggambarkan rahasia allah. manusia cuma mampu mengenali isyarat datangnya hari kiamat bersumber pada al - qur’an dan juga pula hadits, tetapi hari akhir itu tidak hendak tiba bila masih terdapat manusia yang melaksanakan satu perihal. apakah perihal itu?

bila orang - orang ini masih terdapat, hingga kiamat tidak hendak sempat terjadi

penafsiran hari kiamat bagi islam, ialah ada 2 berbagai kiamat antara lain merupakan kiamat kecil dan juga pula kiamat besar. kiamat kecil menggambarkan kejadian bencana yang dirasakan oleh tiap manusia serupa kematian, sebaliknya kiamat besar menggambarkan penghancuran segala alam dan juga pula penghancuran seluruh makhluk di dunia ini. dalam al - qur’an dan juga pula hadits telah banyak ditafsirkan gimana kiamat hendak tiba dan juga pula sebagian isyarat hendak datangnya hari akhir ini. isyarat ini mampu jadi pelajaran untuk tiap manusia buat senantiasa bertaqwa dan juga mempersiapkan diri buat mengalami hari akhir.

dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh ahmad telah dipaparkan kalau terdapat 6 isyarat datangnya hari kiamat ialah terbenamnya matahari dari arah yang sepatutnya terbit, keluarnya dajjal, terdapatnya asap tebal, timbulnya dabbah ialah hewan melata yang mampu bicara, terbentuknya petaka pada diri tiap orang, dan juga timbulnya petaka untuk seluruh orang. tidak hanya itu dalam hadits nabi yang yang lain pula dipaparkan kalau terdapat 6 ciri ciri kiamat bagi islam ialah kematian rosulullah, terbentuknya pembebasan baitul maqdis, terdapatnya penyakit yang diakibatkan wabah fauna yang sanggup mematikan manusia, seluruh orang jadi kaya sampai - sampai tidak terdapat tempat buat membagikan zakat, terdapatnya petaka yang melanda bangsa arab, dan juga terdapatnya gencatan senjata dengan bangsa romawi namun mereka berkhianat.

tetapi butuh dikenal kalau hari kiamat yang sangat seram itu tidak hendak terjalin bila di dunia ini masih terdapat manusia yang melafalkan kalimat tauhid. dikala ini isyarat terus menjadi dekatnya hari kiamat telah banyak bermunculan serupa yang telah tercantum dalam al - qur’an ialah terus menjadi banyak pria yang mau jadi perempuan dan juga pula kebalikannya banyak perempuan yang mau jadi pria terlebih lagi mereka telah melaksanakan pembedahan buat mewujudkan keinginannya itu, terus menjadi banyaknya permasalahan penyimpangan intim serupa lesbian ataupun homosex, terus menjadi banyak musibah yang menyerang dan juga banyak memakan korban jiwa, dan juga masih banyak lagi yang lain. tidak hanya itu banyak cerminan hari kiamat bagi islam yang telah dipaparkan ddalam al - qur’an dan juga hadits.

walaupun seluruh isyarat itu telah timbul namun masih terdapat orang yang melafalkan kalimat tauhid hingga kiamat tidak hendak tiba. perihal ini bersumber pada hadits nabi yang telah diriwayatkan oleh ahmad yang menarangkan kalau hari kiamat tidak hendak tiba sepanjang masih terdapat orang di dunia yang melafalkan kalimat tauhid, ialah laa ilaaha illallah yang maksudnya tidak terdapat tuhan tidak hanya allah swt. tidak hanya itu terdapat satu hadits lagi yang mencerahkan kalau hari kiamat tidak hendak tiba bila masih terdapat orang yang mengucapkan asma allah dengan sepenuh hati dan juga ikhlas, hadits ini telah diriwayatkan oleh imam ahmad.

jadi mampu ditarik kesimpulan kalau kiamat tidak hendak tiba sepanjang di dunia ini masih terdapat orang yang bertaqwa kepada allah dan juga melafalkan kalimat tauhid dengan sepenuh hati. kiamat menggambarkan kehendak allah swt namun bagaikan hamba - nya sudah sepatutnya kita membetulkan iman dan juga taqwa kepada allah sampai - sampai datangnya hari kiamat mampu ditunda.

(sumber : http:// www. kumpulanmisteri. com/2016/01/jika-orang-orang-ini-masih-ada-maka. html)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.